Afspraken voor tijdens de trainingen

Om alle clubleden, in het bijzonder alle kinderen, in een ontspannen en respectvolle sfeer ten volle te laten genieten van het judo en gezien recente gebeurtenissen brengen we graag enkele afspraken in herinnering:

  • De trainers zijn voldoende opgeleid en zetten zich in om kwaliteitsvolle trainingen te geven, eventuele opmerkingen mogen altijd buiten de trainingsuren besproken worden met de betrokkenen en de hoofdtrainer.
  • Het is niet toegelaten audio- of video-opnames te maken van de aanwezigen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de aanwezigen of, voor kinderen, hun wettelijke vertegenwoordigers.
  • Wie de trainingen stoort, zal gevraagd worden de lokalen te verlaten, zodat de goede sfeer bewaard wordt.

Sportieve groeten vanwege het bestuur.