Samenstelling bestuur / trainers

Bestuur Judoschool Zottegem

Voorzitter : Dr. E. Van Raemdonck
Ondervoorzitter : D. Blomme
Secretaris-penningmeester: J. De Geyter
Aanspreekpunt integriteit (API): H. Van Bossele en D. Niemegeers
Website: A. Rosier
Leden: L. Lion
Ouders: K. Baeyens / N. De Paepe

Trainercomité

Hoofdtrainer: J. De Geyter
Assistent-trainers: S. Mercier / L. Lion / A. De Smet
Gast-trainers: S. De Troyer