Eetfestijn

Ziehier de uitslag van de tombola: de biermand woog uiteindelijk 15,99 kg.
1° prijsBart Beké : 16,04kg. : hij wint de biermand …kampai.
2° prijsEddy Van Raemdonck:16,10kg: hij wint de brunch in “de Linde”…..smakelijk.
3° prijsTim Lonneux : 15,87kg: hij wint de snacks in “Huys te Oudenhove”…..smakelijk.
Proficiat aan de winnaars…….
Dank aan alle bezoekers , bakmoeders, bakker Thijs en de vele helpers voor jullie inzet.